DCF Airduster Luftspray 400ml.

Ren komprimeret luft til at blæse støv og snavs af svært tilgængelige områder

  • Ren komprimeret luft til at blæse støv og snavs af svært tilgængelige områder som f.eks. elektronisk udstyr. Undgå at ryste ellervende beholderen under brug. Hold dåsen lodret på alle tidspunkter. Spray i korte stød.Må ikke anvendes på elektrisk udstyr der er tændt. Sluk udstyr og lad den køle af inden brug. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. HTC fri. Advarsel: Yderst brandfarlig aerosol. Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Må ikke spary på åben ild eller andre antændelseskilder. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod direkte sollys. Må ikke udsættes for temeraturer der  overstiger 50°C. Yderst brandfarlig.Indeholder: 400 ml
  • datablad.pdf 1,866.00 Kb