Salgs- og leveringsbetingelser ved handel med Karl Lund Papir EnGros A/S

 

1. Generelt

Disse betingelser gælder for handel med Karl Lund Papir EnGros A/S (”Karl Lund Papir”).

Med mindre andet fremgår, gælder disse betingelser for handel såvel online via webshop som ved personlig henvendelse til firmaet.

Karl Lund Papir betjener kun erhvervsdrivende, som kan oplyse gyldigt CVR-nummer.

 

2. Levering

Bestilte varer leveres ab fabrik. Ejerskab og ansvar for varen overgår til kunden i det øjeblik varen er faktureret eller leveret - uanset om varen efter fakturering opbevares på Karl Lunds lager.

Karl Lund Papir bestemmer selv leverings/forsendelsesmetode. Varer sendes i sædvanlig emballage medmindre andet aftales.

Ved ordrebeløb på kr. 500,- excl. moms og afgifter leveres ordren franko i Storkøbenhavn i overensstemmelse med vores kørselsruter (se ruterne under punktet Service). Ønskes hurtigere levering, kan ordrer afgivet senest kl. 12.00 afsendes med GLS dag-til-dag levering mod et fragttillæg.

Ved ordrebeløb på kr. 1500,- excl. moms og afgifter sendes til franko til hele Danmark – dog ikke Grønland og Færøerne.

Tidspunktet for afsendelse af bestilte varer oplyses i forbindelse med købet. Karl Lund Papir tilstræber levering indenfor 3 arbejdsdage i overensstemmelse med Karl Lund Papirs kørselsrutine. Såfremt kunden ønsker hurtigere levering skal dette aftales.

Såfremt enkelte varer er i restordre meddeler Karl Lund Papir dette til kunden, når restordren er konstateret. Ønsker kunden herefter ikke at modtage varer i restordre skal dette meddeles Karl Lund papir indenfor 5 dage.

Leveringstiden er indenfor 2-3 hverdage og kan altid oplyses ved henvendelse på telefon 35354666 eller på mail: kl@karllund.dk.

Såfremt levering forsinkes tilstræber Karl Lund Papir at meddele dette straks forsinkelsen konstateres og i øvrigt at levere hurtigst muligt uden yderligere omkostninger for kunden. Forsinkelser giver ikke ret til at hæve købet medmindre andet er aftalt for den konkrete ordre.

Forsinkelser giver ikke ret til erstatning herunder for avancetab eller andre indirekte tab.

 

3. Returret

Kunden har ret til at returnere det købte indenfor 14 dage fra levering, dog forudsat det købte kan returneres i original emballage. Kunden bærer fragtomkostninger.

Såfremt varen er indkøbt specielt til kunden, og således ikke indgår i Karl Lund Papirs standard sortiment fratrækkes 25% i refusion af kundens betaling.

Varer der er specialfremstillet til kunden, eksempelvis med særlig design, mål eller kendetegn, herunder logoer, tages ikke retur.

 

4. Priser og betaling

Alle priser er oplyst i danske kroner excl. moms.

Faktura vedlægges som udgangspunkt varen eller fremsendes pr. mail kort tid efter bestilling.  Betales der med kreditkort ved bestilling på webshoppen, hæves beløbet samme dag, som varen afsendes.

Medmindre andet er aftalt skal betaling ske netto kontant. Betalingsbetingelser fremgår af fakturaer i alle tilfælde. 

Ved forsinket betaling fremsendes rykker. Udebliver betaling herefter påregnes rykkergebyr for yderligere rykker og morarenter på 1,5% fra betalingstidspunktet ifølge faktura.

Priser oplyst på tidspunktet for bestilling af varer er bindende medmindre der i tiden mellem bestilling og afsendelse af varen sker prisstigninger af årsager udenfor Karl Lund Papirs kontrol, herunder ved stigning i råvarepriser eller kursudsving. Sådanne prisstigninger skal meddeles kunden når de konstateres og senest inden afsendelse af varen. Herefter har kunden 5 arbejdsdage til at annullere købet. Reagerer kunden ikke anses købet for bindende indgået med den varslede forhøjede pris.

Såfremt kunden accepterer at Karl Lund Papirs salgsrepræsentanter ved besøg hos kunden selv optager ordrer på baggrund af lagerbeholdninger afregnes disse køb til dagspris på tidspunktet for optagelse af ordrer til levering i Karl Lund Papirs ordresystem.

 

5. Mangler og Reklamation

I tilfælde af mangler er Karl Lund Papir forpligtet til at omlevere med en ny og mangelfri vare uden beregning for kunden. Er varen helt eller delvist forbrugt eller taget i anvendelse kan Karl Lund Papir vælge i stedet for at yde et helt eller delvist afslag afhængig af omfanget af kundens forbrug af varen. 

Som mangel anses et produkt, der ikke svarer til Karl Lund Papirs specifikationer eller til specifikationer og krav stillet udtrykkeligt af kunden forud for aftalens indgåelse. Tilsvarende er en vare mangelbehæftet hvis den ikke er af sædvanlig kvalitet, dog forudsat at den manglende kvalitet ikke skyldes købers håndtering af produktet efter levering. Mangler og fejl som skyldes forhold under transport og som er udenfor Karl Lund Papirs kontrol kompenseres ikke af Karl Lund Papir.

For varer med særlige tryk fremsendes inden produktion korrektur til kundens godkendelse. Denne godkendelse er herefter bindende for kunden. Kunden accepterer at der kan forekommende mindre kosmetiske afvigelser mellem korrektur og leverancer. Der kan ligeledes forekomme kvantumsmæssige afvigelser på +/- 20% ved logotrykte produkter.

Køber har pligt til at undersøge det købte umiddelbart efter modtagelsen. Konstateres fejl eller mangler har køber 5 arbejdsdage efter modtagelsen af varen til at meddele disse til Karl Lund Papir. Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter levering. Herefter mister kunden retten til at gøre mangler gældende.

Returnering af mangelsbehæftede varer aftales med Karl Lund Papir, og sker, medmindre andet aftales, for Karl Lund Papirs regning.

Manglende rettidig levering anses ikke for en mangel.

Mangler eller fejlbehæftede varer giver ikke ret til erstatning herunder for avancetab eller andre indirekte tab.

 

6. Ansvar

Karl Lund Papir påtager sig alene ansvar for direkte tingskade, som kunden påviser skyldes mangler eller fejl ved det leverede og, i mangel af anden skriftlig aftale, op til en grænse på kr. 10.000.

Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder drifts- og avancetab.

Kunden bør følge modtagne anvisninger om produktets opbevaring og anvendelse. Da Karl Lund Papir handler engros, og kundens arbejdsforhold og anvendelse af det købte ligger udenfor Karl Lund Papirs kontrol, er de af Karl Lund Papir givne informationer, herunder produktblade, kataloger, tekniske data og brugsanvisninger alene vejledende, og Karl Lund Papir kan ikke holdes ansvarlig for at det købte medfører et bestemt resultat for kunden. Karl Lund Papir påtager sig derfor heller ikke rådgivnings- eller instruktionsansvar.

 

7. Forbehold


Der tages forbehold for tastefejl, trykfejl, billedfejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra tredjepart herunder force majeure.

 

Kontaktoplysninger:

Karl Lund papir engros a/s, Ryesgade 19-21, 2200  København N, tlf. 3535 4666, email: kl@karllund.dk